Bashkitë Fituese


Bashkia Berat


Bashkia Mat


Bashkia Gjirokastër


Bashkia Përmet


Bashkia Shkodër


Bashkia Pukë


Fituesit e granteve në thirrjen e parë për bashkitë

Bashkia Berat


Shërbime Multifunksionale në Sektorin e Edukimit.

Bashkia Mat


Inovacion dhe Kulturë për të fuqizuar Matin.

Bashkia Gjirokastër


Ndërtimi i tregut lokal artizanal tradicional Rom.

Bashkia Përmet


Përmirësimi i aksesit në shërbime publike për fuqizimin e të rinjve.

Bashkia Shkodër


Nxitja e Përfshirjes Sociale dhe Zhvillimit të Komunitetit.

Bashkia Pukë


Bashkia për të Rinjtë.

>

Bashkia Lushnjë


Çlirimi i Potencialit të Rinisë së Bashkisë Lushnjë.

Bashkia Skrapar


Ndërtimi i mjediseve sportive në shkollën “Zylyftar Veleshnja”

Bashkia Patos


Përmirësimi i Kulturës dhe Shërbimeve që lidhen me Fëmijët

>

Bashkia Kuçovë


Rikonstruksioni i shkollës “Koço Korçari” Kuçovë.

Bashkia Kamëz


“Mjedis i pastër, edukim i shëndetshëm dhe cilësor në shkolla”

Bashkia Klos


HAPAT e Pare: Mbështetje për Mjedisin, Pjesëmarrjen dhe Sportin në Bashkinë Klos.

>

Bashkia Kavajë


Promovimi i praktikave dhe instrumentave inovative…

Bashkia Tropojë


Të rinjtë aktive në Bashkinë e Tropojes (ATY4M)

Bashkia Rrogozhinë


Fuqizimi i Udheheqesve te Ardhshem.

>

Bashkia Mirditë


BE për Fëmijët në Rrëshen

Bashkia Tiranë


“Kopshtarët e vegjël”, nje sërë edukative në tarracën e shkollës “Kosova”

Bashkia Lezhë


Zhvillimi i turizmit në Lezhë

>

Bashkia Fushë Arrëz


Njësia për Vlerësimin e Nevojave dhe Referimin e Çështjeve (NECRU) – shërbim për komunitetin

Pin It on Pinterest