Bashkia Patos


Përmirësimi i Kulturës dhe Shërbimeve që lidhen me Fëmijët

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (89.99%)

Kontributi Kombëtar (10.01%)

Komponenti i Investimit (69.99%)

Objektivi Kryesor

Të kontribojë për përmirësimin e zhvillimit të fëmijëve nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës lokale publike, cilësisë dhe aksesit tek shërbimet lokale për fëmijët, ofruar nga Bashkia Patos. 

Aktivitetet Kryesore

  1. Rehabilitimi i hapsirës së CCC, në ndërtesen ekzistuese të Pallatit të Kulturës së Bashkisë Patos;
  2. Mobilimi dhe pajisja e qëndrës me instrumenta muzikore, pajisje për pikture dhe vallëzim si dhe me një sistem të ri audiofonik;
  3. Aktiviteti inagurues për hapjen e CCC.
  4. Organizimi i 10 aktiviteteve në CCC: 
  5. Komunikimi dhe Vizibiliteti.
  6. Dizenjimi i identitetit visual dhe përgatitja e materialeve promovuese rreth projektit;

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Qëndra bashkiake e Kreativitetit të Fëmijëve (QKF) e rehabilituar dhe e pajisur me sistem sigurie (mbrojtjeje ndaj zjarrit) ne sherbim te 500 fëmijëve nga Bashkia Patos

QKF operative dhe funksionale me 5 lloje pajisjesh artistike (piano, violinë, kitarë, fizarmonike dhe organo) si dhe e furnizuar me pajisje të vogla ne sherbim te femijeve.

15 aktivitete kulturore dhe të rritjes së ndërgjegjësimit të organizuara në kuadrin e Javës Europiane 2023 me pjesëmarrjen e 77 fëmijëve.

Pin It on Pinterest