Thirrja e dyte per grantet

13 bashki përfitojnë grantet e Bashkimit Europian.

Ceremonia e Dhënies Së Granteve

Ceremonia e dhënies së granteve, gjashtë bashkitë fituese firmosin kontratat

Bashkimi Evropian për Bashkitë

Infrastrukturë, shërbime publike dhe jetesë më e mirë!

Hapet thirrja e parë për grante

BE për Bashkitë hap thirrjen e parë për aplikime në skemën e granteve për 61 bashkitë deri më 17 janar 2022.

Hapet thirrja e dytë për grante

BE për Bashkitë hap thirrjen e dytë për aplikime në skemën e granteve për 61 bashkitë deri më 10 Qershor 2022.

[

Lëviz Poshtë

 Tirana, Albania

Çfarë është BE për Bashkitë?

BE për Bashkitë është projekt i ri i financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi tij është të mbështesë potencialin zhvillimor të bashkive dhe të përmirësojë kushtet socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve lokale në Shqipëri. Projekti synon trajtimin e problemeve kryesore që prekin cilësinë e jetës dhe perspektivat ekonomike të komunitetit duke i përafruar me standardet evropiane.

Lajmet

EKSPERT PËR TRAJNIME RAJONALE

Titulli i kontratës:                Ekspert për trajnime rajonale për zhvillimin e projekt...

THIRRJE PËR KËSHILLTAR TEKNIK (INXHINIER)

Titulli i kontratës:                 Këshilltar Teknik Projekti:                                ...

Thirrja e dytë: 13 bashki përfitojnë grantet e Bashkimit Europian.

Ofrimi i shërbimeve cilësore ndaj qytetarëve në nivel vendor përbën një sfidë dhe prioritet për...

THIRRJE PËR TENDER

Për blerjen e një automjeti për Projektin "BEpërBashkite”, EU4M – 22 Dega NALAS në Shqipëri, në...

BE për Bashkitë në shifra

Bashki të Targetuara

Lloje Grantesh

Fondi i Granteve për Bashkitë

Projekte për Përmirësimin e Shërbimeve Publike

Projekte Mbështetëse për Infrastrukturën dhe Shërbimet Lokale

Pjesëtarë të Stafit të Bashkive për t’u Trajnuar

Muaj Kohëzgjatja e Projektit

Partnerët

Buletini jonë informativ

Informohu për të rejat e fundit në lidhje me projektin dhe ndryshimet e arritura në komunitetin tuaj. Regjistrohuni për të marrë buletinin tonë informativ!

Pin It on Pinterest