Thirrja e dyte per grantet

13 bashki përfitojnë grantet e Bashkimit Europian.

Ceremonia e Dhënies Së Granteve

Ceremonia e dhënies së granteve, gjashtë bashkitë fituese firmosin kontratat

Bashkimi Evropian për Bashkitë

Infrastrukturë, shërbime publike dhe jetesë më e mirë!

Hapet thirrja e parë për grante

BE për Bashkitë hap thirrjen e parë për aplikime në skemën e granteve për 61 bashkitë deri më 17 janar 2022.

Hapet thirrja e dytë për grante

BE për Bashkitë hap thirrjen e dytë për aplikime në skemën e granteve për 61 bashkitë deri më 10 Qershor 2022.

[

Lëviz Poshtë

 Tirana, Albania

Çfarë është BE për Bashkitë?

BE për Bashkitë është projekt i ri i financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi tij është të mbështesë potencialin zhvillimor të bashkive dhe të përmirësojë kushtet socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve lokale në Shqipëri. Projekti synon trajtimin e problemeve kryesore që prekin cilësinë e jetës dhe perspektivat ekonomike të komunitetit duke i përafruar me standardet evropiane.

Lajmet

Thirrja e dytë: 13 bashki përfitojnë grantet e Bashkimit Europian.

Ofrimi i shërbimeve cilësore ndaj qytetarëve në nivel vendor përbën një sfidë dhe prioritet për...

THIRRJE PËR TENDER

Për blerjen e një automjeti për Projektin "BEpërBashkite”, EU4M – 22 Dega NALAS në Shqipëri, në...

Takimi i katërt i Komitetit Drejtues të projektit BE për Bashkitë

“BE për bashkitë” (EU4M), projekti i financuar me fondet e Bashkimit Evropian, zhvilloi takimin e...

Thirrje për tender

Dega NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për tenderues...

BE për Bashkitë në shifra

Bashki të Targetuara

Lloje Grantesh

Fondi i Granteve për Bashkitë

Projekte për Përmirësimin e Shërbimeve Publike

Projekte Mbështetëse për Infrastrukturën dhe Shërbimet Lokale

Pjesëtarë të Stafit të Bashkive për t’u Trajnuar

Muaj Kohëzgjatja e Projektit

Partnerët

Buletini jonë informativ

Informohu për të rejat e fundit në lidhje me projektin dhe ndryshimet e arritura në komunitetin tuaj. Regjistrohuni për të marrë buletinin tonë informativ!

Pin It on Pinterest