Përurimi i Qendrës Rinore në Përmet

Mbi 320 të rinj janë përfitues të shërbimeve të Qendrës Rinore “Ollga Shuraja” në Bashkinë e Përmetit, që u inaugurua në datë 22 nëntor 2023.

Hap dyert qendra e re rinore multifunksionale në Lushnje

Pritje mbreslënëse nga të rinjtë e Bashkisë së Lushnjes, që tashmë kanë në dispozicion për veprimtaritë kulturore dhe artistike një Qendër të re Rinore Multifunksionale.

Të rinjtë ndanë një përvojë frymëzyese në shkollën verore 2023

Përmirësimi i shërbimeve për të rinjtë, siç është rasti i rikonstruksionit të Qendrës Rinore Multifunksionale, rrjedhimisht ndikon drejtëpërsëdrejti në rritjen e mundësive.

Shkrimi i një projekt-propozimi i suksesshem

Shkrimi i një projekt-propozimi i suksesshëm: trajnime në Krujë, Vlorë dhe Shëngjin.

Bashkimi Evropian për Bashkitë

Infrastrukturë, shërbime publike dhe jetesë më e mirë!

[

Lëviz Poshtë

 Tirana, Albania

Çfarë është BE për Bashkitë?

BE për Bashkitë është projekt i ri i financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi tij është të mbështesë potencialin zhvillimor të bashkive dhe të përmirësojë kushtet socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve lokale në Shqipëri. Projekti synon trajtimin e problemeve kryesore që prekin cilësinë e jetës dhe perspektivat ekonomike të komunitetit duke i përafruar me standardet evropiane.

Lajmet

Të rinjtë dhe fëmijët e Fushë-Arrëzit me qendër të re multifunksionale

Të rinjtë, fëmijët dhe i gjithë komuniteti i Fushë-Arrëzit mirëpriti dhe festoi përurimin e...

Përurimi i Qendrës Rinore në Përmet

Mbi 320 të rinj janë përfitues të shërbimeve të Qendrës Rinore "Ollga Shuraja" në Bashkinë e...

Tropoja me qendër të re rinore falë Projektit “BE për Bashkitë”

180 të rinj të Bashkisë së Tropojës kanë në funksion të tyre Qendrën Rinore të qytetit. Kjo...

Forumi i Qeverisjes Vendore “Bashkitë dhe procesi i integrimit në BE: Shkëmbimi i praktikave të mira në Evropën Juglindore”

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe Shoqata për Autonomi Vendore në Shqipëri, me...

BE për Bashkitë në shifra

Bashki të Targetuara

Lloje Grantesh

Fondi i Granteve për Bashkitë

Projekte për Përmirësimin e Shërbimeve Publike

Projekte Mbështetëse për Infrastrukturën dhe Shërbimet Lokale

Pjesëtarë të Stafit të Bashkive për t’u Trajnuar

Muaj Kohëzgjatja e Projektit

Partnerët

Buletini jonë informativ

Informohu për të rejat e fundit në lidhje me projektin dhe ndryshimet e arritura në komunitetin tuaj. Regjistrohuni për të marrë buletinin tonë informativ!

Pin It on Pinterest