Publikimet

Buletini i katërt informativ – prill 2024

Buletini i tretë informativ – qershor 2023

Broshura e 19 projekteve fituese të BE për Bashkitë

Broshura e fituesve të granteve të dyta të BE për Bashkitë

Manuali i komunikimit dhe vizibilitetit

Manuali i menaxhimit të granteve të BE për Bashkitë

Broshura e fituesve të granteve të BE për Bashkitë

Buletini i dytë informativ – Qershor 2022

Thirrja e dytë e skemës së granteve

Përmbledhje e Takimit të Rrjetëzimit

Buletini i parë informativ

Broshura e projektit

Fact sheeti i projektit

Pin It on Pinterest