Thirrja e parë për grante

Projekti “BE për Bashkitë”  hapi thirrjen e parë për aplikime në skemën e granteve për të gjitha bashkitë shqiptare.

Thirrja e parë për grante investimesh nga projekti “BE për Bashkitë” ka si qëllim mbështetjen e  potencialit zhvillimor të bashkive dhe përmirësimin e kushteve mjedisore dhe socio-ekonomike në komunitetet lokale në Shqipëri. Prioritet do t’u jepet bashkive të cilat në fokus të projekt propozimeve të tyre do të kenë tematika të lidhura me rehabilitimin, rindërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës publike vendore, përmirësimin e cilësisë dhe aksesit në shërbimet publike vendore dhe mbështetjen e zhvillimit socio-ekonomik lokal. Përmes kësaj thirrjeje, BE për Bashkitë do të nxisë zbatimin e planeve dhe objektivave strategjike dhe zhvillimore të bashkive dhe do të forcojë kapacitetet e tyre për menaxhimin e  fondeve të BE-së.

Afati për aplikim

Aplikimi ishte i hapur për të gjitha bashkitë shqiptare deri më 17 janar 2022. 

Pin It on Pinterest