Lajmet

Thirrje për Ekspert për Trajnimet Rajonale – Financë dhe Prokurime

Thirrje për Ekspert për Trajnimet Rajonale – Financë dhe Prokurime

Dega e NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për kontraktimin e një “Ekspert për Trajnimet Rajonale – Financë dhe Prokurime”, me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian. Oferta duhet të dorëzohet brenda datës 20 Qershor 2022. Më poshtë gjeni dokumentet...

Lexo më shumë
Thirrje për tender

Thirrje për tender

Dega e NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për kontraktimin e një “Vlerësuesi për të asistuar në vlerësimin e aplikimeve të granteve, në thirrjen e dytë të propozimeve nga Bashkitë”, me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian”. Oferta duhet të...

Lexo më shumë
Takimi i tretë i Komitetit Drejtues të projektit BE për Bashkitë

Takimi i tretë i Komitetit Drejtues të projektit BE për Bashkitë

Projekti “BE për Bashkitë”, i financuar nga Bashkimi Evropian, organizoi takimin e tretë të Komitetit Drejtues, për të prezantuar rezultatet e deritanishme të projektit si dhe për të njohur anëtarët me rezultatet e vlerësimit të projekt propozimeve nga bashkitë në kuadër të thirrjes së pare të...

Lexo më shumë
Thirrje për tender

Thirrje për tender

Dega NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për tenderues për “Printimin e publikimeve promovuese/ndërgjegjësuese për aktivitetet e projektit BE për Bashkitë”, me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Oferta duhet të dorëzohet brenda datës 13 Qershor...

Lexo më shumë
Thirrje për tender

Thirrje për tender

Dega e NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për kontraktimin e dy “Vlerësueseve për vlerësimin e aplikimeve të granteve, në thirrjen e dytë për propozime nga Bashkitë në skemën e granteve të projektit ‘BE për Bashkitë’”, me mbështetjen financiare nga...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest