Lajmet

THIRRJE PËR TENDER

THIRRJE PËR TENDER

Për blerjen e një automjeti për Projektin "BEpërBashkite”, EU4M – 22 Dega NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për tenderues për blerjen e një automjeti në shërbim të stafit të projektit. Ky projekt po zbatohet me mbështetjen financiare nga Bashkimi...

Lexo më shumë
Thirrje për tender

Thirrje për tender

Dega NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për tenderues për “Printimin e publikimeve promovuese/ndërgjegjësuese për aktivitetet e projektit BE pë Bashkitë”, me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian. Procedura e tenderimit dhe informacionet shtesë...

Lexo më shumë
Thirrje për ekspert

Thirrje për ekspert

ECOPartners for Sustainable Development, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për kontraktimin e dy “Ekspertëve për Trajnime, në fushën e zbatimit të projekteve”, me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian. Oferta duhet të dorëzohet brenda datës 19.09.2022. Më poshtë...

Lexo më shumë
BE për Bashkitë trajnimin dyditor me 6 bashkitë fituese

BE për Bashkitë trajnimin dyditor me 6 bashkitë fituese

Më 25 dhe 26 Korrik, BE për Bashkitë organizoi trajnimin dyditor “Menaxhimi dhe Zbatimi i Granteve” me përfaqësuesit e gjashtë bashkive fituese në thirrjen e parë të skemës së granteve të BE për Bashkitë. Ky trajnim kishte si qëllim informimin dhe forcimin e kapaciteteve të bashkive shqiptare për...

Lexo më shumë
Thirrje për Ekspert për Trajnimet Rajonale – Financë dhe Prokurime

Thirrje për Ekspert për Trajnimet Rajonale – Financë dhe Prokurime

Dega e NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për kontraktimin e një “Ekspert për Trajnimet Rajonale – Financë dhe Prokurime”, me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian. Oferta duhet të dorëzohet brenda datës 20 Qershor 2022. Më poshtë gjeni dokumentet...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest