Bashkia Berat


Shërbime Multifunksionale në Sektorin e Edukimit.

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (90%)

Kontributi Kombëtar (10%)

Komponenti i Investimit (70%)

Objektivi Kryesor

Të mbështesë bashkitë në zbatimin e objektivave dhe planeve të tyre strategjike të zhvillimit.

Aktivitetet Kryesore

  1. Punime rehabilituese për shkollën Dyshnik
  2. Punime rehabilituese për kopshtin Moravë
  3. Punime rehabilituese në Qendrën e Shërbimeve Arsimore
  4. Ngritja e shërbimeve të reja arsimore në Qendrën e Shërbimeve Arsimore
  5. Zhvillimi dhe përdorimi i mjeteve didaktike,lojrave, librave dhe materialeve të mësimit,të fokusuara në arsimin para-shkollor.

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Infrastrukturë e përmirësuar e shkollës 9-vjecare në fshatin Dyshnik,me 200 nxënës përfitues.

Kopështi i rehabilituar në fshatin Moravë me 22 fëmijë përfitues.

Një Qendër e Shërbimeve Arsimore e rehabilituar me 5000 nxënës përfitues.

Katër shërbime të reja të shtuara në fushën e arsimit:

  • një zyrë për informimin dhe regjistrimin e 1420 prindërve përfitues,
  •  një sallë konferencash dhe dhomë trainimi për edukatorët dhe mësuesit, për 400 mësues perfitues.
  •  hapsira per keshillimin psikologjik dhe takimmet me prindërit për 1280 nxënës,
  • 15 aktivitete argëtuese në mjedise të mbyllura për 1280 fëmijë përfitues.

Sigurimi i librave, lojrave dhe mjeteve didaktike dhe materiale mësimore për 1280 fëmijë, te fokusuara në arsimin para-shkollor dhe 45 staf bashkiak i trajnuar.

Katër aktivitete vizibiliteti në Qendrën e Shërbimeve Arsimore, me pjesëmarrjen e 250 fëmijëve.

Pin It on Pinterest