Bashkia Mat


Inovacion dhe Kulturë për të fuqizuar Matin – ICTe Mat

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (84%)

Kontributi Kombëtar (16%)

Komponenti i Investimit (74%)

Objektivi Kryesor

Zgjerimi i potencialeve të Bashkisë Mat në përmirësimin e kushteve socio-ekonomike për të mundësuar një cilësi më të mirë jetese për komunitetin e tyre, duke zbatuar planet strategjike  të  zhvillimit dhe duke mbështetur integrimin lokal në BE.  

Aktivitetet Kryesore

  1. Rikonstruksioni i Pallatit të Kulturës Bashkia Mat
  2. Krijimi dhe mobilimi i Qendrës TIK
  3. Aktivitete trajnuese rreth aftësive të TIK-ut
  4. Workshope me temë “Rinia në procesin e integrimit në BE në Mat”
  5. Përvoja e lëvizshmërisë për 20 të rinj nga Mati në Tiranë.

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Pallati i Kulturës i rinovuar dhe në shërbim të 5000 personave të komunitetit (minimum 20 persona me aftësi të kufizuara) të Bashkisë Mat.

Qendra TIK e ngitur, 2 persona staf bashkie të trajnuar dhe punësuar, ofrim i shërbimeve për 100 përfitues të rinj në vit, nëpërmjet 6 aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve të TIK-ut.

Organizimi i 11 aktiviteve të vizibilitetit (sociale dhe kulturore) në Pallatin e Kulturës të sapo rinovuar që promovojnë angazhimin e të rinjve në zhvillimin social dhe kulturor të Bashkisë Mat.

Rritja e njohurive mbi procesin e integrimit në BE për 10 punonjës të Bashkisë Mat, nëpërmjet 4 trajnimeve mbi standardet dhe vlerat e BE-së për angazhimin dhe përfshirjen e të rinjve.

Pin It on Pinterest