Bashkia Skrapar


Ndërtimi i mjediseve sportive në shkollën “Zylyftar Veleshnja”

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (90.90%)

Kontributi Kombëtar (9.10%)

Komponenti i Investimit (70.27%)

Objektivi Kryesor

Përmirësimi i aftësive dhe shërbimeve bashkiake për përfshirjen e nxënësve dhe të rinjve në aktivitete fizike dhe sportive, për një jetë më të shëndetshme, uljen e shkallës se kriminalitetit dhe përdorimit të drogave në Bashkinë Skrapar.

Aktivitetet Kryesore

  1. Ndërtimi i një mjedisi sportiv në shkollën “Zylyftar Veleshnja” në Skrapar.
  2. Krijimi i një akademie sportive në shkollën “Zylyftar Veleshnja” me qëllim promovimin e sportit të basketbollit në këtë shkollë si dhe në lagjen “Estref Caka”.
  3. Hapja e qendrës komunitare në shkollën “Zylyftar Veleshnja”. Ndërtimi i mjediseve sportive- i një fushe basketbolli- në shkollën 9-vjeçare “Zylyftar Veleshnja”. Kjo pritet të ndikojë pozitivisht tek aspektet psiko-fizike të fëmijëve duke mundësuar përfshirjen nëpër aktivitetet social-kulturore dhe sportet.
  4. Organizimi i 2 aktiviteteve sportive për të rinjtë e lagjes “Estref Caka” për të promovuar përfitimet e ushtrimit të sporteve.

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Një mjedis i ri modern sportiv në shkollën “Zylyftar Veleshnja” për t’u perdorur nga 725 të rinj të me përfshirë dhe më të edukuar rreth përfitimeve nga ushtrimi i sporteve.

Një qëndër e qëndrueshme komunitare e krijuar dhe funksionale në shkollën “Zylyftar Veleshnja”, në shërbim të 120 antareve të komunitetit të lagjes “Estref Caka”.

Një akademi sportive e krijuar dhe operative në shkollën “Zylyftar Veleshnja” e cila mbështet 30 talente të reja me aftësimin në sportin e basketbollit dhe në promovimin, zhvillimin dhe diversifikimin e aktiviteteve sportive.

Pin It on Pinterest