Bashkia Kamëz

“Mjedis i pastër, edukim i shëndetshëm dhe cilësor në shkolla”

 Informacion i përgjithshëm

Kohëzgjatja e projektit

Buxheti Total

Kontributi i BE (88.51%)

Kontributi Kombëtar (11.49%)

Komponenti i Investimit (65.55%)

Objektivi Kryesor

Shërbime të përmirësuara bashkiake të lidhura me manaxhimin e mbetjeve dhe hapsirave të gjelbëra në Bashkinë Kamëz.

Aktivitetet Kryesore

  1. Prezantimi i projektit në 25 shkollat përfituese:1. Shkolla “Hillary Clinton”; 2. Shkolla “Kamëz e Re”; 3. Shkolla “Azem Hajdari”; 4. Shkolla “Niko Hoxha”; 5. Shkolla ”Demokracia”; 6. Shkolla “Ibrahim Basha”; 7. Shkolla “Nënë Tereza”; 8. Shkolla “Dom Nikoll Kaҫorri”; 9. Shkolla “Halit Coka”; 10. Shkolla “ Ahmet Zogu”’; 11. Shkolla “100 Vjetori”; 12. Shkolla “Arbëria”; 13. Shkolla ”Jashar Hoxha”; 14. Shkolla ”Azem Hajdari”; 15. Shkolla ”Lidhja e Prizrenit”; 16. Shkolla “Tahir Sinani”; 17. Shkolla “Dom Nikoll Kaҫorri”; 18. Shkolla “Vllazërimi”; 19. Kopshti ”Bletëzat”; 20. Kopshti “Bota e Luleve”; 21. Shkolla e mesme “Ibrahim Rugova”; 22. Shkolla e mesme “Elez Isuf Ndreu “
    23. Shkolla e mesme “Sulejman Elezi”; 24. Shkolla e mesme ”Isa Boletini”; 25. Shkolla e mesme “Gramoz Palushi”
  2. Organizimi i 25 aksioneve të pastrimit në zonat përreth çdo shkolle
  3. Instalimi i 25 koshave për ndarjen e diferencuar të mbetjeve dhe organizimi i aksioneve praktike të edukimit për komunitetet e shkollave rreth vlerave të BE-së për mjedisin e pastër dhe të gjelbër.
  4. Organizimi i 25 aksioneve të gjelbërimit për çdo shkollë. Mbjellja e 10 pemëve dhe luleve në oborret e secilës nga shkollat.
  5. Organizimi nga nxënësit i 25 muraleve me piktura në muret e oborreve të shkollave

Foto nga projekti para-pas

 Rezultatet kryesore

Situata e manaxhimit të mbetjeve e përmirësuar në 25 shkolla dhe komunikimi dhe marrveshjet të realizuara me kompanitë e ricikilimit.

Rreth 20,000 studentë dhe antarë të komunitetit, më të informuar rreth ndarjes së mbetjeve, riciklimit dhe opsioneve të ri-përdorimit.

25 ECO Grupe të krijuara dhe aktive në aktivitetet e shkollave të gjëlbëra, me pjesëmarrjen aktive të 625 nxënësve.

Kopshte të gjelbëra shtesë të krijuara përreth 25 shkollave lokale të Bashkinë Kamëz.

Pin It on Pinterest