Kërkesë për Ofertë – Prodhimi i një video promocionale

Ref. e publikimit: EU4M – 32

Titulli i projektit: “BEpërBashkitë”

Titulli i kontratës: Prodhimi i një videoje promocionale për finalizimin e projektit “BE për Bashkitë”.

Autoriteti Kontraktor: NALAS, Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore të Evropës Juglindore, Dega Shqipëri

Buxheti maksimal: 8.000,00 euro (pa TVSH)

Afati për dorëzimin e ofertës: 03.06.2024, ora 14:00

Projekti “BE për bashkitë” kërkon të kontraktojë shërbimet e një kompanie produksioni mediatik për të prodhuar një video të shkurtër promocionale me kohëzgjatje prej 6 minutash, për të evdentuar punën dhe ndikimin e 19 projekteve të financuara nga Projekti “BE për Bashkitë” në komunitetet vendore në lidhje me përmirësimin e infrastrukturës, shërbimeve vendore dhe jetës së qytetarëve.

Dokumentet e procedurës së tenderit dhe informacione të tkera rreth tenderit jepen më poshtë:

 

 

Lajme të ngjashme

Pin It on Pinterest