Thirrje për Vlerësues të Jashtëm për Projektin BEpërBashkitë

Titulli i kontratës: Vlerësues i Jashtëm për Projektin BEpërBashkitë

Projekti: “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities)

Ref e publikimint: EU4M – 34

 

Dega NALAS në Shqipëri, në emër të projektit “BE për Bashkitë”, synon të akordojë një kontratë për “Ekspert për financimin e BE-së, buxhetimin e bashkisë dhe procedurat e prokurimit”, me asistencë financiare të Bashkimit Evropian.

Procedura e thjeshtuar e tenderit dhe informacione të tjera për tenderin jepen në www.eu4municipalities.al.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është data 24.06.2024, ora16:00 bme postë ose dorazi në adresën: Dega NALAS në Shqipëri, Rr. “Donika Kastrioti”, Ndërtesa Tekno-Project , Kati 14, Apt. 3/1, Tirana, Albania.

Procedura e thjeshtuar e tenderit dhe informacione të tjera për tenderin jepen më poshtë.

Lajme të ngjashme

Workshop Teknik: Menaxhimi i fondeve të Bashkimit Evropian

Workshop Teknik: Menaxhimi i fondeve të Bashkimit Evropian

“Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për të menaxhuar fondet e BE-së: Mësimet e nxjerra nga EU4Municipalities” ishte tema e workshopit të dytë dhe të fundit teknik të projektit, që u zhvillua më 30 Maj 2024, pranë Europe House në Tiranë.                     Në takim...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest