THIRRJE PËR TENDER

Për blerjen e një automjeti për Projektin “BEpërBashkite”, EU4M – 22

Dega NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për tenderues për blerjen e një automjeti në shërbim të stafit të projektit. Ky projekt po zbatohet me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian.

Njoftimi publik – EU4M Car Tender – Publication Notice
Specifikimet teknike – EU4M Car Tender – Simplified tender procedure EU4M-22
Oferta financiare – EU4M Car Tender – Financial Offer
Formulari i identifikimit të ofertuesit – EU4M Car Tender – Legal Entity Form

Afati për dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar në zyrën e Projektit në adresën Rruga: ‘Donika Kastrioti’, Pallati Tekno-Projekt, H.1, Kati 4rt, Ap. 3/1, Tiranë është 09 nëntor 2022, ora 17:00 (ora e Shqipërisë).

Lajme të ngjashme

Thirrje për tender

Thirrje për tender

Dega NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për tenderues për “Printimin e publikimeve promovuese/ndërgjegjësuese për aktivitetet e projektit BE pë Bashkitë”, me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian. Procedura e...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest