Thirrje për tender

Dega NALAS në Shqipëri, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë” ka hapur thirrjen për tenderues për “Printimin e publikimeve promovuese/ndërgjegjësuese për aktivitetet e projektit BE pë Bashkitë”, me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian.

Procedura e tenderimit dhe informacionet shtesë janë të disponueshme në adresën zyrtare www.eu4municipalities.al.

Oferta duhet të dorëzohet brenda datës 13.09.2022, ora 17:00.

Legal Entity Form

Simplified tender procedure

Financial Offer

Financial Identification Fom

Lajme të ngjashme

Pin It on Pinterest