Thirrje për Ekspert Projekti për Komunikimin dhe Vizibilitetin

Titulli i kontratës: Thirrje për Ekspert Projekti për Komunikimin dhe Vizibilitetin

Projekti:     “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities)

Ref e publikimint: EU4M – 28

Dega NALAS në Shqipëri, në emër të projektit “BE për Bashkitë”, synon të akordojë një kontratë për “Ekspert Projekti për Komunikimin dhe Vizibilitetin”, me asistencë financiare të Bashkimit Europian.

Procedura e thjeshtuar e tenderit dhe informacione të tjera për tenderin jepen më poshtë.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është 26.12.2023, ora 17:00 me postë ose dorazi në zyrën e Degës së NALAS në Shqipëri, Rr. “Donika Kastrioti”, Ndertesa Tekno-Project, Kati 14, Apt. 3/1, Tirana, Albania

ose

me email në adresës: [email protected]

 

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest