Ekspert për financimin e BE-së, buxhetimin e bashkisë dhe procedurat e prokurimit

Titulli i kontratës: Ekspert për financimin e BE-së, buxhetimin e bashkisë dhe procedurat e prokurimit

Projekti: “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities)

Ref e publikimint: EU4M – 29

Dega NALAS në Shqipëri, në emër të projektit “BE për Bashkitë”, synon të akordojë një kontratë për “Ekspert për financimin e BE-së, buxhetimin e bashkisë dhe procedurat e prokurimit”, me asistencë financiare të Bashkimit Europian.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është 15.01.2024, ora 17:00 me postë ose dorazi në zyrën e Degës së NALAS në Shqipëri, Rr. “Donika Kastrioti”, Ndertesa Tekno-Project, Kati 14, Apt. 3/1, Tirana, Albania

Procedura e thjeshtuar e tenderit dhe informacione të tjera për tenderin jepen më poshtë.

 

Lajme të ngjashme

Pin It on Pinterest