Shkolla e mesme Charles Telford Erickson ka instaluar një sistem të ri panel diellor për të shfrytëzuar fuqinë e diellit

Inauguruam në Golem të Bashkisë së Kavajës sistemin e paneleve diellore të instaluara në tarracën e shkollës të mesme profesionale “Charles Telford Erickson”. Projekti i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian përmes skemës së granteve “BE për Bashkitë”, do të sigurojë deri në masën 100% energjinë në këtë institucion arsimor, siç u shpreh Kryetari i Bashkisë Fisnik Qosja.

Hubert Perr, Shefi i Bashkëpunimit në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri foli përpara nxënësve mbi rëndësinë e efiçencës së energjisë: “Të gjithë jemi të vetëdijshëm për ndryshimin e klimës, për efiçencën e energjisë dhe sesi çdo gjë ndikon në ndryshimin e jetës sonë dhe kjo është vërtet diçka që na shqetëson. Ndaj dhe duhet të kujdesemi për planetin tonë. Mendoj se ky projekt është një shembull i mirë se përdorimi i duhur i energjisë ndihmon për të shpëtuar planetin.”

170 nxënës dhe mësues të mesme “Charles Telford Erickson” janë përfituesit e drejtpërdrejtë nga kjo nismë e Bashkisë së Kavajës për efiçencën e energjisë. Me ndihmën e organizatës partnere mjedisore ETMI gjatë zbatimit të projektit u zhvilluan aktivitete lokale për ngritjen e kapaciteteve për energjinë e rinovueshme duke targetuar 10 biznese lokale turistike, 10 fermerë vendas, 23 nxënës shkollash dhe 5 punonjës të bashkisë së Kavajës.

EU4Municipalities (BE për Bashkitë) është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian. Ai zbatohet nga një konsorcium i drejtuar nga NALAS, Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore, (mbështetur institucionalisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim), në partneritet me Shoqatën e Autonomisë Vendore të Shqipërisë, EcoPartners for Sustainable Development dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest