Lançimi i Projektit BE për Bashkitë

Eventi i lançimit të projektit “BE për Bashkitë” u organizua në gjysmën e parë të muajit Tetor. Ky event kishte si qëllim të promovojë mbështetjen e Bashkimit Evropian (BE) për bashkitë në Shqipëri, në funksion të integrimit evropian, qeverisjes së mirë dhe zhvillimit ekonomik vendor. Eventi mblodhi kryetarët e bashkive, politikë-bërësit dhe ekspertët e vendorë të cilët u informuan mbi projektin dhe në veçanti për skemën e tij të granteve për mbështetjen e bashkive në Shqipëri.

 

Evente të ngjashme

Pin It on Pinterest