Berat: Një vështrim mbi tre ndërtesa të rëndësishme të rikonstruktuara në shërbim të arsimit

Projekti “BE për Bashkitë” nxiti qenësishëm zhvillimin arsimor në Bashkinë Berat”, tregon Marius Qytyku, Drejtori i Drejtorisë së Integrimit Europian dhe Projekteve në Bashkinë e Beratit.

Në Berat, qytet e fshatra, nga ku vështron mali i Tomorrit, vërshon Osumi dhe ku dritaret qëndrojë një mbi një, u rijetëzuan tre godina në shërbim të dijes.

Me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian përmes skemës së granteve “BE për Bashkitë’, Bashkia e Beratit rikonstruktoi kopshtin “Shaban Sollaku” në fshatin Moravë, shkollën 9-vjeçare  “Veri Gjata” në fshatin Dushnik dhe Qendrën e Shërbimeve Arsimore në qytet. Janë mbi 5220 nxënës e fëmijë, rreth 1400 prindër dhe 400 mësues që kanë përfituar nga hapësirat e rikonstruktuara dhe shërbimeve e ofruara në to.

Përmes ndërhyrjeve të planifikuara me kujdes në infrastrukturë u mundësuan mjedise të rinovuara dhe bashkëkohore arsimore në Kopshtin Moravë dhe Shkollën Dushnik, si dhe u krijuan mjedise të cilat harmonizojnë më së miri hartimin e politikave dhe zbatimin e tyre. Ndërhyrjet në Qendrën e Shërbimeve Arsimore afruan përdoruesit me përfituesit fundor, si vendimmarrësit, mësuesit, komunitetin, prindërit dhe nxënësit”, shprehet Qytyku, Drejtori i Drejtorisë së Integrimit Europian dhe Projekteve në Bashki.

Me një buxhet total prej 200,000,00 eurosh, nga të cilat kontributi i Bashkimit Evropian llogaritet në masën 90%, saktësisht 180,000,00 euro, u realizua nfrastrukurë më e mirë, shërbime më të mira dhe rrjedhimisht jetesë më e mirë.

Klodi Vokopola Hoxha, Drejtoreshë e Qendrës së Shërbimeve Arsimore në Berat shprehet se godina e re e Qendrës së Shërbimeve Arsimore ka impakt të jashtëzakonshëm në përmirësimin e cilësisë së shërbimit, shtimin e gamës së shërbimeve dhe në shtimin e numrit të përfituesve.”

Vënia në funksion e zyrave të rikonstruktuara në kuadër të “BE për Bashkitë”, përgjatë këtij viti shkollor ka përmirësuar veprimtarinë e Drejtorisë Arsimore. Ka lehtësuar aksesin e të gjithë të interesuarve për të marrë shërbimin tonë. Ka krijuar komoditet për punonjësit e administratës në mënyrë që ata e kanë më të thjeshtë që të punojnë në grup, të ndajnë informacionet e nevojshme ndërmjet sektorëve, të realizojnë seanca takimesh trajnuese në kushte komode dhe relaksuese. Risia dhe përfitimi më i madh në fushën e shërbimeve të Drejtorisë Arsimore është kujdesi ndaj fëmijëve me aftësi ndryshe dhe prindërve të tyre. Të gjitha këto janë tregues të rëndësishëm për impaktin e jashtëzakonshëm që ka godina e re e Qendrës së Shërbimeve Arsimore në përmirësimin e cilësisë së shërbimit, shtimin e gamës së shërbimeve që ofrojmë dhe në shtimin e numrit të përfituesve të shërbimit tonë”, tregon Drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore.

Me zbatimin e tij, projekti “Shërbime Multifunksionale në Fushën e Edukimit”, bashkë me  ndërhyrjet në infrastrukturë solli edhe ngritjen e shërbimeve të reja arsimore. Po ashtu pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore  u realizuan katër aktiviteteve në kushte tanimë të përshtatshme, në kuadër të projektit. U siguruan libra dhe mjete didaktike për 40 kopshte të gjithë Bashkisë së Berat, ndësa 45 punonjës të saj u trajnuan.

Përmes realizimit të sukseshëm projektit u përmbush qëllimi kryesor i tij për forcimin e komunitetit të Bashkisë së Beratit përmes përmirësimit të shërbimeve dhe rritjes së cilësisë në fushën e arsimit.

 

EU4Municipalities (BE për Bashkitë) është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian. Ai zbatohet nga një konsorcium i drejtuar nga NALAS, Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore, (mbështetur institucionalisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim), në partneritet me Shoqatën e Autonomisë Vendore të Shqipërisë, EcoPartners for Sustainable Development dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. 

 

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest