Workshop Teknik: Menaxhimi i fondeve të Bashkimit Evropian

“Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për të menaxhuar fondet e BE-së: Mësimet e nxjerra nga EU4Municipalities” ishte tema e workshopit të dytë dhe të fundit teknik të projektit, që u zhvillua më 30 Maj 2024, pranë Europe House në Tiranë.

         

         

Në takim u diskutua mbi buxhetimin bashkiak me financimet e BE-së, prokurimet publike me fondet e BE-së, si dhe mbi sfidat dhe mësimet e nxjerra nga zbatimi i granteve. Në panel mbajtën fjalën: Marie Augouy, Menaxhere Programi pranë Delegacionit të BE-së në Shqipëri; Elton Stafa, Udhëheqës i Ekipit të “BE për Bashkitë”; Jona Suli, Drejtore e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC); Fran Brahimi, Drejtor Lokal i Financave pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë; Adelina Farrici, Drejtore Ekzekutive e Shoqatës së Autonomisë Vendore. Pjesëmarrës në aktivitet ishin edhe zyrtarë nga bashkitë partnere të “BE për Bashkitë”, menaxherët e projektit, zyrtarë të financave dhe prokurimit.

         

         

         

Workshopi reflektoi mbi gjetjet dhe rekomandimet kryesore nga dokumenti i politikave të EU4M mbi buxhetimin bashkiak dhe prokurimin me financimet e BE-së, ku u sollën shembujt e rasteve të Bashkisë së Tiranës dhe të Përmetit.

         

         

Po ashtu u diskutua mbi procedurat e SASPAC për parafinancimin, bashkëfinancimin dhe pagesën e TVSH-së për mbështetjen e bashkive.

         

         

EU4Municipalities (BE për Bashkitë) është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian. Ai zbatohet nga një konsorcium i drejtuar nga NALAS, Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Juglindore, (mbështetur institucionalisht nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim), në partneritet me Shoqatën e Autonomisë Vendore të Shqipërisë, EcoPartners for Sustainable Development dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

Other News

Good Practices from EU-Funded Projects

Good Practices from EU-Funded Projects

The "Good Practices" catalog aims to showcase examples of successful EU-funded projects across various European countries, including Croatia, Montenegro, Serbia, Moldova, and Turkey. The featured projects demonstrate improvements in citizens' lives in fields such as...

read more

Pin It on Pinterest