Thirrje për ekspert

ECOPartners for Sustainable Development, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë”, ka hapur thirrjen për tender “Ekspert i Projektit për Trajnime Rajonale, Faza 1 – Menaxhimi i Ciklit të Projektit” në Tiranë.

Oferta duhet të dorëzohet jo më vonë se afati i fundit i dorëzimit, në adresën e specifikuar në udhëzimet për aplikuesit.

Më poshtë gjeni dokumentet për aplikim:

Termat e referencës

Dosja e thjeshtuar për tenderin

Oferta financiare

Të dhënat juridike 

Identifikimi financiar dhe metodologjia

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest