Shpallje tenderi për blerje karburanti

Titulli i kontratës: Blerje karburanti për automjetin e projektit

Projekti: “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities)

Ref. publikimit: EU4M – 30

 

Degal e NALAS në Shqipëri, në emër të Projektit “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities), dëshiron të blejë për nevoja të veta karburant duke akorduar një kontratë “Blerje karburanti për automjetin e projektit” me asistencë financiare nga Bashkimi Evropian.

Procedura e thjeshtuar e tenderit dhe informacione të tjera për tenderin jepen më poshtë. Afati për dorëzimin e ofertës dhe dokumenteve përkatëse është 20.02.2024, ora 12:00 (e drekës).

Lutemi plotësoni ofertën dhe dokumentet e mëposhtme:

Dokumenti i Procedurës së Thjeshtuar të Tenderit (Simplified Tender Procedure Document)

Oferta financiare

Formulari i Identifikimit Financiar

Formulari i identifikimit të ofertuesit

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest