Shkrimi i një projekt-propozimi i suksesshëm: trajnime në Krujë, Vlorë dhe Shëngjin.

“Rrugëtim drejt shkrimit të një projekt-propozimi të suksesshëm për fondet e BE-së” titullohet trajnimi i realizuar në tre qytete të Shqipërisë nga projekti “BE për Bashkitë”.

Me qëllim mbështetjen e potencialit zhvillimor të bashkive dhe përmirësimin e kushteve socio-ekonomike dhe mjedisore të komuniteteve lokale në Shqipëri, projekti kontribon edhe në ndarjen e përvojave dhe mësimeve të nxjerra nga faza e aplikimit për grante. Prandaj dhe, synimi kryesor i këtyre trajnimeve është t’u jepet mundësi të gjitha stafeve të reja të Bashkive në Shqipëri të përfitojnë nga mësimet e projektit “EU4Municipalities”.

Trjanimet u realizuan në Krujë, Vlorë dhe Shëngjin (Lezhë), në sinergji me projektin “Bashkitë për në Evropë”, që ka për qëllim rritjen e kapaciteteve të Njësive të Qeverisjes Vendore, në kuadër të proçesit të integrimit evropian të Shqipërisë.

Në trajnimin e parë, zhvilluar më 29-31 mars 2023 në Krujë morën pjesë 21 punonjës të Bashkive të Shqipërisë. Stafet e Njësive të Integrimit Evropian u njohën me tema të përditshmërisë së punës së tyre. Atyre iu treguan hapat konkretë për hartimin e një projekti, si dhe një ushtrim i kombinuar mes orientimit të trajnerëve dhe simulimit të hartimit të një projekti të përzgjedhur nga vetë të pranishmit.

Në Vlorë, trajnimi i dytë u realizua në datat 11-13 prill 2023, duke ndërthurrur teorinë me ushtrime praktike për shkrimin e projekt-propozimeve.

Po ashtu, në trajnimin e mbajtur në Shëngjin (Lezhë) në datat 18-20 prill 2023, përvec të tjerash, u bashkënda eksperienca dhe mësimet e nxjerra nga proçesi e vlerësimit të projekt-propozimeve në kuadër të skemës së granteve të “BEpërBashkitë”.

Trajnimi i realizuar në tre qytete të ndryshme të vendit përfshiu diskutime të hapura me pjesëmarrësit mbi sfidat kryesore me të cilat ata përballen në shkrimin e propozimeve, ku u konsiderua edhe mundësia për ndarjen e eksperiencave ndërmjet bashkive.

‘BE për Bashkitë’ dhe ‘Bashkitë për në Evropë’ do të vijojnë bashkëpunimin për rritjen e kapaciteteve të bashkive në fushën e menaxhimit të fondeve të Bashkimit Evropian.

 

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest