EKSPERT PËR TRAJNIME RAJONALE

Titulli i kontratës:                Ekspert për trajnime rajonale për zhvillimin e projekt propozimeve bazuar në eksperiencën e EU4Municipalities

Projekti:                                 “BE për Bashkitë” (EU for Municipalities)

Referenca e publikimit:       EU4M – 24

NALAS Dega në Shqipëri, në kuadër të projektit “EU for Municipalities” planifikon të angazhojë një ekspert për trajnime rajonale për zhvillimin e projekt propozimeve bazuar në eksperiencën e EU4Municipalities, me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian.

Dokumentacioni i thjeshtuar i tenderit dhe informacione shtesë mund të gjinden në: www.eu4municipalities.al.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është data 23.03.2023, ora 17:00.

Dokumentacioni i thjeshtuar i tenderit (klikoni mbi secilin dokument):

 

Termat e referencës
Dosja e thjeshtuar e tenderit
Oferta financiare
Formulari i entit juridik

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest