“Duke Zbuluar të Ardhmen”: Forumi i parë i njësive të vetëqeverisjes vendore për Agjendën e Gjelbër

Nën moton “Duke Zbuluar të Ardhmen: Innovate, Eco-vate, Elevate” u zhvillua më datë 12 tetor në Tiranë Forumi Inaugurues i Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për Axhendën e Gjelbër. Kjo ngjarje e rëndësishme, e organizuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore të Evropës Juglindore (NALAS) dhe Bashkia Tiranë, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, shënon fillimin e një dialogu të strukturuar rajonal ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore të Ballkanit Perëndimor. Qëllimi kryesor i këtij forumi lidhet me përshpejtimin e zbatimit në nivelin vendor të Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

Ceremonia e hapjes u zhvillua në praninë e Zj. Majlinda Bregu, Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Z. Mehmet Ergün Turan, President i NALAS dhe njëkohësisht Kryetar i Bashkisë së Fatih, Stamboll, Z. Mathieu Mori, Sekretar i Përgjithshëm i Kongresit të Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, Z. Arbjan Mazniku, Ministër për Pushtetin Vendor në Shqipëri, dhe Z. Luigi Soreca, Ambasador i BE-së në Shqipëri.

“Një event i jashtëzakonshëm po ndodh në Tiranë, ku janë bashkuar dhe po diskutojnë së bashku Agjendën e Gjelbër dy rrjetet më të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal në Ballkan, konkretisht Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal i cili lidh qeverisjet qendrore, dhe NALAS i cili lidh njësitë e vetëqeverisjes vendore nëpërmjet shoqatave të qeverisjes vendore.”

Mehmet Ergün Turan, President i NALAS & Kryetar i Bashkisë së Fatih

Në fjalën e tij përshëndetëse për forumin Z. Turan u shpreh: “Si kryetar i një bashkie me histori në Stamboll dhe President i NALAS, unë besoj fuqimisht që njësitë e qeverisjes vendore luajnë një rol vendimtar në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Për ta arritur këtë, nevojitet një bashkërendim ndërmjet strategjive kombëtare dhe rajonale, politikave të qeverisjes qendrore si dhe pjesëmarrja aktive e qytetarëve. Njësitë e qeverisjes vendore kanë nevojë për burime të mjaftueshme dhe mbështetje nga qeverisjet qendrore për t’i realizuar me efektivitet detyrat e tyre. Përfshirja e qytetarëve është po kaq thelbësore për sigurimin e suksesit të këtyre detyrave.

Unë jam i bindur që NALAS mund të luajë një rol jetësor në realizimin e agjendës së zhvillimit dhe krijimin e shpresës për prosperitet në rajonin e Evropës Juglindore. Për këtë arsye, është koha të bashkohen forcat me NALAS-in, në mbështetje të aksioneve të bashkërenduara dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve.”

Tema qendrore e Forumit “Duke Zbuluar të Ardhmen: Innovate, Eco-vate, Elevate” – Ballkani Perëndimor Bashkohet për Qytetet e Zgjuara” nënvizon nevojën për përpjekje bashkëpunuese në krijimin e qyteteve të qëndrueshme dhe të zgjuara. Pjesëmarrësit u përfshinë në diskutime të fokusuara në transformimet e gjelbra në Ballkanin Perëndimor, shqyrtimin e qasjeve novatore ndaj zhvillimit të qëndrueshëm.

Anëtarë të nderuar të panelit ishin Z. Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë Tiranë, Zj. Danela Arsovska, Kryetare e Bashkisë Shkup, Z. Përparim Rama, Kryetar i Bashkisë Prishtinë, Z. Samir Avdić, Nënkryetari i Bashkisë Sarajevë, dhe Z. Luka Rakcevic, Nënkryetar i Bashkisë Podgoricë. të gjithë sollën në diskutime këndvështrimet dhe eksperiencat e tyre unike.

Diskutimet e panelit shërbyen si një platformë e rëndësishme për ndarjen e praktikave të mira dhe shqyrtimin e mundësive për bashkëpunim ndërmjet qyteteve të Ballkanit Perëndimor.

Forumi i parë i Njësive të Vetëqeverisjeve Vendore për Agjendën e Gjelbër krijon një precedent premtues për veprime të përbashkëta dhe bashkëpunim në rajon. Duke sjellë së bashku njësitë e vetëqeverisjes, me anë të këtij aktiviteti ndërmerret një hap i rëndësishëm drejt realizimit të objektivave të Agjendës së Gjelbër dhe rrugës drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme dhe më miqësore me mjedisin në Ballkanin Perëndimor.

 

Lajme të ngjashme

Përurimi i Qendrës Rinore në Përmet

Përurimi i Qendrës Rinore në Përmet

Mbi 320 të rinj janë përfitues të shërbimeve të Qendrës Rinore "Ollga Shuraja" në Bashkinë e Përmetit, që u inaugurua në datë 22 nëntor 2023. Kryetarja e Bashkisë së Përmetit, Alma Hoxha dhe Përfaqësuesja e Delegacionit të BE-së në Shqipëri, Marie Augouy zbuluan...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest