BE për Bashkitë – Një histori suksesi

Katalog “BE për Bashkitë – Një histori suksesi”, produkt i skemës së granteve “BE për Bashkitë” i financuar nga Bashkimi Evropian, ofron një pasqyrë të projekteve të zbatuara nga 19-të bashkitë fituese, të përzgjedhura nga thirrja për propozime. Skema e Granteve “BE për Bashkitë” është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, ku BE ofron mundësi për asistencë për bashkitë për të gjitha funksionet dhe përgjegjësitë vendore. Nëpërmjet dy thirrjeve për propozime të hapura për të gjitha bashkitë shqiptare, nga kjo skemë  trajtohen me anë të granteve të investimeve fushat e infrastrukturës dhe shërbimeve publike vendore, zhvillimi ekonomik vendor, risitë, krijimi i vendeve të reja të punës, mbrojtja e mjedisit dhe fuqizimi i të rinjve.

Për më shumë informacione për këto projekte shfletoni katalogun këtu.

Lajme të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest