10 qershor – Takimi punë i partnerëve të projektit
10 qershor
Takimi punë i partnerëve të projektit

Partnerët e projektit nga Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Lokale të Evropës Jug-Lindore (NALAS) Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Eco Partners për Zhvillimin e Qëndrueshëm,  Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë, Shoqatën për Autonominë Vendore zhvilluan takim pune për të biseduar mbi planin e punës dhe zbatimin e projektit “BE për Bashkitë”.

Evente të ngjashme

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Praktika të mira nga projekte të financuara nga BE

Katalogu “Praktika të Mira” ka si qëllim të ofrojë shembuj të praktikave të mira në zbatimin me sukses të projekteve të financuara nga BE në vende të ndryshme të Evropës, si Kroaci, Mali i Zi, Serbia, Moldavia, Turqia, etj. Projektet e përfshira në katalog janë...

Lexo më shumë

Pin It on Pinterest